Nông Gia Hòa Lan thắng Thượng Lưu Toàn Trị

FYI. Canadian truckers thất bại nhưng nông gia Hòa Lan có vẻ thành công chống Toàn Cầu Toàn Trị Plutocracy. Chợt nhớ lại, Hòa Lan cũng là nơi chống lại được nhiều thế kỹ dưới ách Theocracy ở Âu Châu.
PHL

NETHERLANDS – The Farmers’ Protest party has WON in provincial elections 🔥

A huge defeat for Rutte & his WEF ideology! He tried to dictate a societal change without asking the people.

This is what the people deciding looks like. And it’s glorious 🔥

https://t.co/ziGi9FlF19 https://t.co/ihI6tmWeNm
(https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1636402194801999880?t=2NORC8YnXhZx_qHrsqyPiw&s=03)

PHL