Nông Gia Hòa Lan thắng Thượng Lưu Toàn Cầu Hóa

Văn hóa Không Vâng Lời của Hòa Lan một lần nữa chiến thắng cho tự do chống Thượng Lưu Toàn Trị Toàn Cầu (Globalist Plutocracy) giống như tổ tiên họ ngày xưa (Dòng quý tộc Da Cam) chống Thẩm Giáo của Giáo Trị Âu Châu trong thời Phục Hưng để đưa đến thời Khai Sáng là nguồn gốc của Tự Do Dân Chủ hiện nay. Thập niên 1980-1990 dân số địa cầu có 4 tỷ người, đám Thượng Lưu ủng hộ phá thai, ngừa thai hù dọa nạn nhân mãn gây đói kém vì thiếu thực phẩm do không đủ đất trồng. 30-40 năm sau, dân số địa cầu lên 7 tỷ người nhưng đám Thượng Lưu Toàn Trị muốn bỏ xăng qua điện nên dọa “địa cầu hâm nóng/ thay đổi khí hậu” nên hạn chế canh nông trồng trọt để bảo vệ môi trường. Trong văn hóa Không Vâng Lời như Hòa Lan, người dân thấy ngay sự mâu thuẩn bịp bợm của đám thượng lưu.

Populist Win: Anti-Globalist Farmers Wins More Senators Than Thought
https://www.breitbart.com/europe/2023/03/20/pro-farmer-party-wins-even-more-dutch-senators-than-expected-globalist-govt-loses-big/

PHL