CTV Bragg bị bắt quả tang dấu 600 trang tài liệu

On Wed, Mar 22, 2023 at 12:46 Sonia Ohlala USA <soniaohlalausa> wrote:


🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG ♦️BREAKING: Soros-Funded DA Alvin Bragg CAUGHT HIDING Nearly 600 Pages of Exculpatory Evidence from NY Gra‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
true

Can’t see this message? View in a browser
WEDNESDAY, 22/03 – BREAKING!!! ◾️CÔNG TỐ VIÊN BRAGG BỊ BẮT QUẢ TANG GIẤU 600 TRANG TÀI LIỆU BÀO CHỮA VỚI ĐẠI BỒI THẨM ĐOÀN. ◾️ THƯỢNG NGHỊ SĨ CỘNG HÒA KÊU GỌI BỎ TÙ CÔNG TỐ VIÊN ALVIN BRAGG VÌ LẠM DỤNG QUYỀN LỰC.
XEM TRÊN YOUTUBE
🟡🟡🟡

NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG

♦️BREAKING: Soros-Funded DA Alvin Bragg CAUGHT HIDING Nearly 600 Pages of Exculpatory Evidence from NY Grand Jury in Trump Case (VIDEO)

Công tố viên quận Alvin Bragg do Soros tài trợ bị BẮT quả tang GIẤU Gần 600 trang bằng chứng buộc tội từ Đại bồi thẩm đoàn NY trong vụ án Trump (VIDEO)

♦️Rand Paul Says DA Should Be Jailed: A Trump Indictment a ‘Disgusting Abuse of Power’

Thượng nghị sĩ Rand Paul nói Công tố viên quận nên bị bỏ tù: Bản cáo trạng của Trump là ‘Lạm dụng quyền lực ghê tởm’

♦️Exclusive — House Administration Chair Bryan Steil: Alvin Bragg Has ‘Until Thursday to Come Forward’ to Congress

Độc quyền — Chủ tịch Quản trị Hạ viện Bryan Steil: Alvin Bragg có ‘đến thứ Năm để trình bày’ trước Quốc hội

♦️Amid publicity tour, porn star Stormy Daniels denies having an affair with Trump

Giữa chuyến công khai, ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels phủ nhận có quan hệ tình cảm với Trump

♦️Trump Says Manhattan District Attorney Has ‘TRUMP DERANGEMENT SYNDROME!’

TT.Trump nói rằng công tố viên quận Manhattan có ‘HỘI CHỨNG Điên loạn vì TRUMP!’

♦️Ron DeSantis Criticizes Trump in Interview with Piers Morgan

Ron DeSantis chỉ trích TT.Trump trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan

♦️Poll: Momentum-Backed Trump Surges to 14-Point Lead Since Early February

Thăm dò ý kiến: TT.Trump nhận được hỗ trợ vượt trội dẫn trước 14 điểm kể từ đầu tháng 2

XIN QUÝ VỊ ĐỪNG TRẢ LỜI EMAIL NÀY.
https://www.soniaohlala.com/