NY Grand Jury has no valid case against President Trump

On Thu, Mar 23, 2023 at 15:09 Sonia Ohlala USA wrote:


🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG ♦️NY grand jury not expected to consider Trump case Thursday, source says Đại bồi thẩm đoàn New Yor‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
true

Can’t see this message? View in a browser
THURSDAY, 23/03 – BREAKING!!! ◾️ĐẠI BỒI THẨM ĐOÀN HUỶ BỎ TIẾP PHIÊN TÒA THỨ NĂM SAU KHI MỘT LÁ THƯ TUYỆT MẬT BỊ TIẾT LỘ. ◾️ LÃNH ĐẠO THƯỢNG VIỆN CSDC KHÔNG TIN TƯỞNG VÀO BẢN CÁO TRẠNG CỦA ÔNG BRAGG DÀNH CHO TT.TRUMP.
XEM TRÊN YOUTUBE
🟡🟡🟡

NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG

♦️NY grand jury not expected to consider Trump case Thursday, source says

Đại bồi thẩm đoàn New York dự kiến ​​sẽ không xem xét vụ án của TT.Trump vào thứ Năm, nguồn tin cho biết

♦️2018 Letter From Michael Cohen’s Lawyer on Stormy Payment States Cohen ‘Used His Own Personal funds,’ and That Trump Did Not Reimburse Him

Bức thư năm 2018 từ luật sư của Michael Cohen về khoản thanh toán cho Stormy Daniels nói rằng Cohen ‘đã sử dụng tiền cá nhân của mình’ và rằng TT.Trump đã không hoàn trả cho ông ta

♦️Sen. Chuck Schumer Hesitates to Endorse Alvin Bragg’s Garbage Case Against Trump

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer do dự tán thành Vụ kiện rác rưởi của Alvin Bragg chống lại TT.Trump

♦️President Trump “WHY WON’T BRAGG DROP THIS CASE? THIS IS NO LEGAL SYSTEM, THIS IS THE GESTAPO, THIS IS RUSSIA AND CHINA, BUT WORSE. DISGRACEFUL!”

TT.Trump “TẠI SAO ÔNG BRAGG KHÔNG BỎ VỤ ÁN NÀY? ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ HỆ THỐNG PHÁP LÝ, ĐÂY LÀ PHÁT XÍT, ĐÂY LÀ NGA VÀ TRUNG CỘNG, NHƯNG TỒI TỆ HƠN. THẬT ĐÁNG XẤU HỔ!”

♦️Van Jones on Possible Trump Indictments: DA Bragg Should ‘Wait for Georgia to Go First’

Van Jones về các bản cáo trạng có thể xảy ra của TT.Trump: DA Bragg nên ‘Chờ để Georgia đi trước’

♦️Jim Jordan Seeks Testimony from Manhattan Prosecutors Who Resigned over Stalled Trump Probe

Jim Jordan tìm kiếm lời khai từ các công tố viên Manhattan, những người đã từ chức vì cuộc điều tra Trump đã chấm dứt trước đây

XIN QUÝ VỊ ĐỪNG TRẢ LỜI EMAIL NÀY.
https://www.soniaohlala.com/

true