Huy Tâm Channel – Nhà văn Điệp Mỹ Linh – 55 Năm Cầm Bút – Mũ Nâu 11

Kính mời quý vị cô chú bác anh chị em nghe phỏng vấn 55 năm cầm bút của chị Điệp Mỹ Linh.

(56) Huy Tâm Channel – Nhà văn Điệp Mỹ Linh – 55 Năm Cầm Bút – Mũ Nâu 11 – YouTube

Như vậy ngày 27 tháng 11 chị sẽ thêm một tuổi…sẽ có thêm nhiều yêu mến và quà từ các thân hữu và người thương yêu chị nha?

Thương chúc chị ngày Chủ Nhật an vui và khỏe mạnh.

Tình thân,
Em Minh Ánh
Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(813) 570-0122