“No B.S News” Friday 7/4/23

TGIF! Xin mời ACE thân quý vào Facebook của Sean Le xem chương trình của tuấn, và vui lòng cho biết ý kiến. Cũng thưa trước, tuấn KHÔNG có Facebook, cho nên mong được nhận comment của ACE qua Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=-h070hPSwwM

Thân chúc ACE ngày cuối tuần an vui bên gia đình.

tuấn