Special Report “Những Phản Công của Đảng Cộng Hòa”/MĐAN “Pronunciation”/ THS “Tình Thương Nhân Thế”

Kính mời xem ba chương trình vừa thâu hình tại VCALTV:
1) Special Report: "Những Phản Công của Đảng Cộng Hòa"
Bình Luận: Phạm Gia Đại
-Dr Katie Guin: TikTok có thể là nguồn tích cực cung cấp cơ hội cho những kẻ buôn người về tình dục (sex traffickers) dụ dỗ trẻ em. Nhiều trẻ em đã là nạn nhân và bị tâm thần. Phụ huynh cần kiểm soát.
-Ngày 4 tháng 4, 2023 khi cựu TT Donald Trump đến trình diện tòa án tại New York City, thành phố đã bị phong tỏa (shutdown)- 38 ngàn cảnh sát đã được huy động chưa kể lực lượng mật vụ ở trong và ngoài tòa án, và tốn phí trên $200 triệu USD cho vụ xử về số tiền $130 ngàn để buộc tội Donald Trump, chưa kể không biết bao nhiêu cư dân tại New York City đã bị nguy hiểm hay thiệt mạng trong ngày đó vì không còn cảnh sát bảo vệ họ? Đảng Dân Chủ qua biện lý Alvin Bragg đã làm chuyện tồi tệ đó (corruption) không nghĩ gì đến người dân Mỹ, Eric Trump twit ra khi đón cha anh về lại Mar-A-Lago, Florida.
Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=w70-k0tl-5s
Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=duupWmq-YQg

2) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 217: "Pronunciation"
Diễn Giả: Phạm Gia Đại
https://www.youtube.com/watch?v=XxGGP8GDpkc

3) Thiên Hạ Sự kỳ 216: "Tình Thương Nhân Thế"
Mỹ Lan (host) và NV Phạm Gia Đại
https://www.youtube.com/watch?v=mEruglslOHE

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/