“No B.S News” Thứ năm 13/4/23

Xin gửi đến ACE thân quý diễn đàn "No B.S News" ngày Thứ năm 13/4/23

https://www.youtube.com/watch?v=9NiH4PJoPaw

Cũng không quên chúc sức khoẻ và an vui.

tuấn