Bức thư đau khổ

ACE Thân quý,

Tháng tư đen lại trở về, đau thương không chỉ đến với người tù "cải tạo" những chiến binh VNCH đành miễn cưỡng buông súng. Hãy lắng nghe tiếng khóc và lời trăn trối của một người vợ lính đã đau khổ thế nào? Đến chết, nàng mới nói ra lời.

https://www.youtube.com/watch?v=4cYF3IGXi_E

Vô cùng trân quý những người vợ lính VNCH.

tuấn