Phân Ưu…..: Bồ Câu Niên trưởng Lê Khắc Hồng, Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 7, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam từ trần.

Xin chuyển đến Cô Lê Hương và Tang Quyến.

BMH ///

Washington, D.C

Thông Báo / Tin Buồn

Chúng tôi nhận tin buồn:

Bồ Câu Niên trưởng Trung Tá Lê Khắc Hồng,
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 7, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam..

Đơn vị cuối cùng: Cục Truyền Tin / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Đã vĩnh viễn giã từ Gia Đình, Thân Thuộc và Đồng đội vào ngày 6 tháng 4, năm 2023, tại Virginia.

Tang Lễ sẽ được cử hành tại:

Advent Funeral & Cremation Services

7211 Lee Highway
Falls Church, VA 22046

Từ : 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa
Ngày Thứ Bảy, 15 tháng Tư, 2023

Sau đó linh cữu sẽ được hỏa táng.

Xin kính Thông Báo đến Quý Vị, Quý NT và CH…
Đặc biệt đại gia đình Võ Bị và Gia Đình Bồ Câu / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Được tường, và thuận tiện việc Phân Ưu, Thăm Viếng và Tiễn Đưa
Cố NT Lê Khắc Hồng đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C