Diễn Hành Memorial Day tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn

Kính thưa quý vị,
Kính xin quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và quý Đồng Hương yểm trợ để
Đại Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tung bay giữa lòng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn trong cuộc diễn hành Memorial Day 29 tháng 5 năm 2023.

Cuộc diễn hành rất quy mô và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận hân hạnh tham gia trong đội hình xe hoa
với bức tượng “The Three Solders”, thuộc quần thể Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam còn được gọi là Bức Tường Đen.

The Three Solders sẽ do 3 người thật hóa trang giống như bức tượng.

Trân trọng,
Lý Thanh Phi
Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận