Nghi Lễ Tiễn Đưa Hải Quân Đại tá Bùi Cửu Viên

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Đặc biệt Quý NT và CH thuộc đại Gia Đình Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa..

Trong tang lễ Cố NT Hải Quân Đại Tá Bùi Cửu Viên, vào ngày Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2023,
sẽ có Nghi Lễ Tiễn Đưa, do Hội Hải Quân và Hàng Hải Miền Đông Bắc Hoa Kỳ thực hiện, vào lúc 3:00 P.M.

Xin kính, thân mời Quý Vị, Quý NT và CH, cùng tham dự tiễn đưa Cố NT Bùi Cửu Viên đến nơi an nghỉ cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Nghi Lễ Tiễn Đưa Hải Quân Đại tá Bùi Cửu Viên

Ngày thứ Sáu 21 tháng Tư năm 2023

Tại Fairfax Memorial Park

9902 Braddock RD

Fiairfax, VA 22032

1:00PM – 2:00PM : Nghi thức Phát Tang và làm Phép Xác theo Nghi Lễ Công Giáo.

2:00 PM – 3:00 PM: Thăm viếng

3:00 PM – 4:00 PM: Nghi Lễ Tiễn Đưa

4:00 PM – 8:00 PM: Thăm viếng

BMH ///

Washington, D.C

********************************************************************

BMH ///

Washington, D.C

Đặc biệt Đại Gia Đình Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ:

Cố Niên Trưởng Hải Quân Đại tá Giuse Bùi Cửu Viên,
Khóa 4 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Cam Ranh
Nguyên Tư Lệnh Vùng 3 Duyên Hải.
Nguyên Hạm Trưởng Dương Vận Hạm Đà Nẵng

là Phu quân của Trưng Vương Hồng Thủy
( Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ / Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn).

Để Quý Vị được tường, cùng thuận tiện Phân Ưu, Thăm Viếng, Tiễn Đưa,
Cố NT Bùi Cửu Viên đến nơi an nghỉ cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

CÁO PHO Vien Bùi 3.pdf