Bức Tâm Thư thứ hai về Diễn Hành Văn Hóa Quốc tế trên đại lộ New York vào ngày June 10th, 2023

Kính chuyển Bức Tâm Thư thứ hai về Diễn Hành Văn Hóa Quốc tế trên đại lộ New York vào ngày June 10th, 2023.
PGĐ

Kính gởi quý Niên Trưởng: Hội Đồng Cố Vấn, Đại Diện Tôn Giáo, Chủ Tịch, Thành Viên các Cộng Đồng các Bang lân cận và trong nước Mỹ, cùng quý Đồng Hương tị nạn Cộng Sản khắp mọi nơi trên thế giới:
Thay mặt Chủ Tịch và Thành Viên Cộng Đồng New York, chúng tôi xin trân trọng kính gởi đến quý vị Tâm Thư 2, nhằm kính báo đến quý vị chủ đề của tổ chức Diễn Hành năm nay.
Kính mong quý vị tiếp tay phổ biến giùm tâm thư này đến mọi thành viên trong Cộng Đồng của quý vị để kêu gọi họ cùng đến tham gia diễn hành năm nay.
Rất mong mỏi mọi sự ủng hộ, đóng góp tài lực lẫn nhân lực, của mọi người để giúp chúng tôi thực hiện hai cuộc diễn hành năm nay thật hoàn mỹ.
Kính,

Thoại Liên, TT

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/