Xin Giúp phổ biến Chương Trình vận động yểm trợ Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế tại NY (June 10, 2023)

Kính nhờ quý vị phổ biến sâu rộng và yểm trợ cho Chương Trình Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, JUNE 10 tại Thành Phố NY – Để Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của VNCH vẫn mãi tung bay trong Diễn hành thường niên trên đại lộ tại New York, Hoa Kỳ. Xin xem Bức Tâm Thư đính kèm.
Trân Trọng Cám ơn,
Phạm Gia Đại

Kính nhờ quí vị Hội Đoàn, Cơ Sở Truyền Thông Báo Chí và quí đồng hương vui lòng ủng hộ và giúp phổ biến Tâm Thư đính kèm :Tâm Thư của Trưởng Ban Tổ Chức DHVHQT tại NY . Năm nay, Chương Trình diễn hành văn hóa Quốc Tế sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, JUNE 10 tại Thành Phố NY –
Chủ Đề : HAI BÀ TRƯNG và ÁO DÀI VIỆT. ( đính kèm) Cũng xin nhắc lại DHVHQT hiện nay là tổ chức quốc tế chính thức công nhận và cho phép cộng đồng người việt tỵ nạn được tham dự với lá cờ vàng tung bay phất phới trên đại lộ Great America NY hàng năm .
Chân thành cảm tạ quí vị quan tâm hãy cùng BTC kêu gọi tất cả đồng hương Hải Ngoại góp tay vận động phổ biến, tạo điều kiện cho người việt tỵ nạn chúng ta được tiếp tục tham dự diễn hành văn hóa quốc tế mỗi tháng 6 thường niên tại NY .
Trân trọng ,

Thái Hà

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/

TÂM THƯ DHVHQT – 2023Fin.pdf