Special Report: “Thế Giới có thể Biến Đổi với Trí Thông Minh Nhân Tạo A.I ChatGPT”/MĐAN “Pro nunciation of Final S”/THS “Lợi Ích của Máy Điện Toán Computer”

Kính mời xem ba chương trình vừa thâu tại đài VCALTV:

1) Special Report: "Thế Giới có thể Biến Đổi với Trí Thông Minh Nhân Tạo A.I ChatGPT"

Bình Luận: Phạm Gia Đại

https://www.youtube.com/watch?v=TFx_DN-mguM

https://www.youtube.com/watch?v=kOOOpPvTYvg

2) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 219: "Pronunciation of Final S"

Diễn Giả: Phạm Gia Đại

https://www.youtube.com/watch?v=Nm7lfp7Wqek

3) Thiên Hạ Sự kỳ 218: "Lợi Ích của Máy Điện Toán Computer"

Mỹ Lan (host) và NV Phạm Gia Đại

https://www.youtube.com/watch?v=GiJJLfzbWEk

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/