Saigon, Mở Trong Nỗi Nhớ

Các ACE thân mến,

Xin gửi ACE một bài viết cũ nhưng luôn luôn không quên mỗi khi tháng 4 đen trở về.

Thank you.

Phil Nguyen

SAIGON MƠ TRONG NỖI NHỚ.pdf

SAIGON MƠ TRONG NỖI NHỚ.docx