Lễ Treo Cờ Rũ 2023 tại Vùng Thủ Đô HTD0 và Phụ cận…

Kính chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Trong chuỗi chương trình sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận năm thứ 48 tại vùng Thủ Đô HTĐ và Phụ cận,

trưa hôm nay 23/04/2023 , Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C; Maryland và Virginia,

Niên trưởng, Chiến hữu thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng HTĐ và Phụ cận,

và Đồng hương, đã tham dự nghi thức treo Cờ Rũ Việt Nam Cộng Hòa,

tại Kỳ đài Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia.

** Hình ảnh do Anh Vũ Doanh Viet-V cung cấp.

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C