PHV –> Cờ VNCH tung bay và tên VNCH được nhắc đến trong ngày lễ ANZAC DAY

ANZAC Day là một ngày lễ lớn của người Úc kỷ niệm ngày quân đội Australia và New Zealand (trong quân đội Đồng Minh ,Thế chiến thứ I) đỏ bộ lên bờ biển Gallipoli Thổ Nhĩ Kỳ để tiến đánh quân Đức Quốc Xã. Mỗi năm đều có tổ chức buổi diễn hành có các quân binh chủng Úc và quân đội Đồng Minh đã chiến đấu bên cạnh quân đội Úc ở trong nhiều trận chiến ,trong đó có quân đội VNCH tham dự

Người Úc họ rất hãnh diện về ngày ANZAC này cho dù họ không có thắng trong mặt trận này ,họ chết như rạ .Nhưng các cựu chiến binh đã già yếu mà họ vẫn rất hãnh diện , hăng hái tham dự cuộc diễn hành này.

Ngược lại có vài cựu chiến sĩ VNCH đang già yếu , yếm thế, hận đời rồi tự cho mình hèn và kéo luôn dân VNCH cũng hèn luôn !! Ngồi trong xó góc gõ cọc cà cọc cạch ca tụng một tên từng đu càng qua Mỹ ,nay trở cờ làm tôi cho vc.
Lú lẫn rồi!


ANZAC stands for Australian and New Zealand Army Corps. The soldiers in those forces became known as ANZACs. Anzac Day is a commemoration of the anniversary of the landing of Australian and New Zealand troops at Gallipoli, Turkey on 25 April in 1915.

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/