Special show, Tuesday 25/4/23

ACE Thân quý,

"Gió đã đổi chiều" là chương trình đặc biệt làm thêm cho ngày Thứ ba 25/4/23, xin mời quý vị xem.
Chiều nay, cũng sẽ có show thường lệ, và sẽ gửi đến ACE khi xuất hiện trên Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=0bRwE9VYJUc

Thân chúc bình an và sức khoẻ.

tuấn