Vaca VHM – Lịch Sử Qua Chuyện Kể

Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (Vietnamese Heritage Museum-VHM) hân hạnh giới thiệu câu chuyện kể về hành trình của những người vì lý tưởng tự do, trốn chạy qua đường biên giới Cam Bốt để đến Thái Lan. Đã có rất nhiều người đã chết tức tưởi, bỏ thây dọc đường hay nơi rừng biên giới, còn rất nhiều người sống sót đã mang thương tích suốt đời vì những sự đối xử bạo tàn của nhiều lực lượng người Miên, Việt cộng và người Thái nơi các vùng biên giới.

Kính mời quý vị đón xem những thước phim đầy gay cấn và gian nan của bà Kim Hà khi có bầu 4 tháng và 4 con thơ trong chuyến đi bằng đường bộ vượt qua biên giới Việt Nam đến Cam Bốt và sau cùng đã đến được bến bờ Tự Do. Chuyến đi gần một tháng do bà kể lại chi tiết những gì gia đình bà đã trải qua.

Xem Video
Lịch Sử Qua Chuyện Kể là một trong những dự án của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt để lưu lại những câu chuyện trong ký ức, trực tiếp qua lời thuật chuyện của những người đã từng tham gia hay là nhân chứng trong các sự kiện lịch sử cận đại. Dự án này là một công trình nghiên cứu mục đích sưu tầm, lưu trữ và giải thích lịch sử người Việt tỵ nạn.

Những người Việt tỵ nạn sống sót cần có cơ hội trực tiếp chia sẻ cụ thể đầy cảm xúc về những kinh nghiệm mà mình đã trải qua, hoặc chứng kiến những biến cố lịch sử của dân tộc, trên con đường đi tìm tự do, cũng như là những khó khăn bước đầu định cư và lập nghiệp nơi xứ người. Đây là cơ hội để có thể thông cảm và hiểu biết lẫn nhau hơn giữa các thế hệ tỵ nạn; đồng thời cũng là tạo cho những thế hệ mai sau thấu hiểu, hãnh diện và nhớ ơn những hy sinh và can đảm của tiền nhân.

Nếu quý vị có những kỷ vật và câu chuyện muốn được chia sẻ, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:
➤ Điện Thư: info@vietnamesemuseum.org
➤ Điện Thoại: 714-846-8438 (714-VHM-VIET)
➤ Trang Nhà: http://vietnamesemuseum.org
➤ Facebook: https://www.facebook.com/vietnamesemuseum
➤ Hộp Thư: P.O. BOX 27372, Santa Ana, CA 92799

Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt – Vietnamese Heritage Museum (VHM) là một tổ chức vô vụ lợi 501(c)(3) với mục đích bảo tồn và giới thiệu di sản của Người Việt Tỵ Nạn. VHM thu thập, lưu giữ, và phổ biến các tài liệu, hiện vật, và chuyện kể về Người Việt Tỵ Nạn trong mục đích gìn giữ những di sản này cho các thế hệ hiện tại và tương lai để biết về cội nguồn.

Sứ Mạng
Sứ mạng của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt là hướng dẫn, phổ biến, chia sẻ và lưu trữ những di sản của Người Việt Tỵ Nạn.

Định Hướng
Những bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt gồm các chuyện kể, những tài liệu và hiện vật sẽ được phổ biến đến mọi người trên thế giới qua nhiều phương tiện như: trên mạng lưới toàn cầu, qua các cuộc triển lãm di động, và trưng bày thường trực tại viện bảo tàng. Di sản của người Việt tỵ nạn không chỉ dành riêng cho các thế hệ người Việt trong hiện tại và tương lai, mà còn là chứng tích của một đất nước và dân tộc qua một giai đoạn lịch sử đen tối, và là động lực để các thế hệ người Việt biết đứng lên đòi quyền tự quyết cho sự tồn vong mai sau.

Hỗ Trợ Sứ Mạng Của Chúng Tôi
Copyright © 2023 Vietnamese Heritage Museum, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:
Vietnamese Heritage Museum
P.O. BOX 27372
Santa Ana, CA 92799

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.