“No B.S News” Thưa hai 1/5/23

ACE Thân quý,

Rất mong ACE thông cảm vì trục trặc kỹ thuật nên diễn đàn hôm nay ra mắt trễ. Có thể cũng sẽ xẩy ra trong những ngày tới, cho đến hết tuần này, vì tuấn đang nâng cấp Internet, và anh Sean Le đi làm việc ở bên Châu Á, đường link có lúc rất yếu, không liên lạc được.

https://www.youtube.com/watch?v=_bGQ2YXlMEQ

Thân chúc quý ACE một ngày đầu tháng năm an lành.

tuấn