Video QUÓC HẬN 30/4/2023 Tại Little Saigon, California, USA

Kính mời quý vị xem video trực tiếp thâu hình Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận vào chiều Chủ Nhật 30-4-2023 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, thành phố Westminster, nam California, Hoa Kỳ.
Mới nhận được từ Hoan Pham (Văn Đàn Tiếng Quê Hương), video dài trên ba tiếng từ đầu buổi lễ.

QUÓC HẬN 30/4/2023 Tại Little Saigon, California, USA
https://www.youtube.com/live/qCk3hjy_gkg?feature=shareSignaturesSignaturesSignaturesSignatures

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/