The military recruitment drought is a national security crisis

Chuyển bài hay của cựu Hải Quân Đại Tá Hùng Cao. Mời bấm vào link để đọc:

The military recruitment drought is a national security crisis – The Spectator World
https://thespectator.com/topic/recruitment-crisis-national-security-dei-military-biden/

PHL