Dđ TuoiHac -> Tưởng Niệm 48 năm Quốc Hận 30 tháng tư đen tại Vùng Hoa Thịnh Đốn

Xin đa tạ quý Chiến Hữu, Bằng Hữu, Đồng Nghiệp đã giúp chúng tôi biên soạn và phổ biến bài tường thuật

Cầu chúc quý quyến vạn sự bình an, may mắn và luôn dồi dào sức khỏe

Trân trọng,

Đào Hiếu Thảo
KBC 3011/ BTLKQ/ VPTMT ( trước 30 tháng tư năm 1975 )

Tù lao động khổ sai hai miền Nam Bắc, Hóc Môn-Long Giao-Hoàng Liên Sơn-Bắc Thái-Nghệ Tĩnh ( 1975 – 1981 )

TƯỞNG NIỆM 48 NĂM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ ĐEN TẠI VÙNG HOA THỊNH ĐỐN

https://nhayduwdc.org/sh/30t4d/2023/dc/ndwdc_sh_30t4d_2023_dc_tn48nqhHTD_2023MAY02_tue.htm

Kính chúc quý cụ một đêm xuân mát mẻ an bình