Chuyến xe chiều – Điệp Mỹ Linh

Kính mời quý cô chú anh chị thưởng thức audio về câu chuyện Chuyến Xe Chiều tác giả chị Điệp Mỹ Linh.

(117) Chuyến xe chiều – Điệp Mỹ Linh – YouTube

Kính chúc quý vị cùng gia quyến một cuối tuần hạnh phúc và an vui.

Tình thân,

Minh Ánh
Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122