PHV -> Mời xem toàn cảnh Lễ Đăng Quang của Vua Charles III – Vương Quốc Anh

https://www.bbc.com/vietnamese/live/world-65411984

Vương quốc Anh long trọng tổ chức Lễ Đăng quang của Vua Charles III – BBC Tiếng Việt

bbc.png

Vương quốc Anh long trọng tổ chức Lễ Đăng quang của Vua Charles III – BB…

Vua Charles III chính thức đăng quang trong buổi lễ được tổ chức hôm thứ Bảy, 6/5/2023, kế vị mẫu vương, Nữ hoàn…