The Great Reset and the Grand Refusal | Michael Rectenwald

Mời xem video dài hơn 30 phút để biết những ai là kẻ gây cơn bão để cuốn chúng ta theo chiều gió (Gone with the Wind).
Biết chiều gió để tránh bão là tốt nhất.

https://youtu.be/WGg9j-qCNt0

PHL