Video Part 2 – Văn Hoá Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa của bộ phim My South Vietnam

Vietnam Film Club kính gởi đến Quý vị
Video Part 2 – Văn Hoá Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa của bộ phim My South Vietnam

https://youtu.be/-eMAl2mAIWw

Kính mong Quý vị đóng góp ý kiến cho Video này về nội dung, tài liệu, nhân chứng, và kỹ thuật để Vietnam Film Club sớm phát hành chính thức Video bằng song ngữ về Văn Hoá Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà.

Xin phổ biến rộng rãi.
Xin đa tạ.

Chu Lynh
Vietnam Film Club

www.vietnamfilmclub.org