IRS removes ‘entire investigative team’ in Hunter Biden probe, whistleblower claims retaliation – Explore the Fox News apps that are right for you

Theo lệnh của bộ Tư pháp, sở thuế vụ IRS hôm nay vừa thay đổi toàn bộ nhóm thuế vụ điều tra chuyện tiền bạc và thuế má của Hunter Biden từ vài năm qua.
Chưa biết chuyện ai thay thế như thế nào nhưng trong nhóm này, có một người ẩn danh hiện muốn ra làm chứng cho chuyện tiền bạc của gia đình Biden.
Đó là lý do của sự thay đổi.

IRS removes ‘entire investigative team’ in Hunter Biden probe, whistleblower claims retaliation: report

https://www.foxnews.com/politics/irs-removes-entire-investigative-team-hunter-biden-probe-whistleblower-claims-retaliation-report

http://www.foxnews.com/apps-products/index.html.http://www.foxnews.com/apps-products/index.html.

Have a nice day.Thank you.
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone