Ăn miếng trả miếng – Vui là chính

Inline image

Một người vào nhà hàng hỏi bồi bàn:

– Ở đây có món gà nướng không?
– Thưa ông, có.
– Nướng trong lò à?
– Vâng.
– Thế có gà nướng than không?
– Cũng có.
– Có ngon không?
– Rất ngon.
– Gà tơ chứ?
– Vâng, rất tơ!
– Bảo đảm không vướng H5N1 chứ?
– Vâng bảo đảm ạ!
– Vậy cho tôi một cánh gà.
– Cánh phải hay cánh trái thưa ngài?

( Sưu tầm…phào )

……………….. 🤣 🤣 🤣 ………………..

Thân mến
TQĐ