Vaca -> Cựu Thiếu Tá Biệt Đội Thiên Nga Nguyễn Thanh Thủy – Người Sống Sót Từ Lao Tù Cộng Sản

Mọi người chúng ta nếu có thì giờ hãy nghe chuyện kể về cuộc đời của bà Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy trong Biệt Đội Thiên Nga mà rất nhiều người chưa bao giờ nghe tới.

Thêm một chút kiến thức về VNCH của chúng ta trước khi mất nước.

https://youtu.be/dLg3_zzkAQY

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/