Họp Nhóm Trần Lục-Không tổ chức Tiền Đại Hội

Họp Nhóm Trần Lục ngày 19-8-2023-Không tổ chức Tiền Đại Hội,
Xin gửi đến quý bạn đồng môn Trần Lục và thân hữu xa gần, và các trường bạn,
*Một số bạn Trần Lục đề nghị chỉ họp nhóm thôi vào ngày Thứ Bảy August 19th, 2023, cho nên BTC xin lỗi không tổ chức Tiền Hội Ngộ nữa vào ngày 19-8-2023.
*BTC sẽ tập trung vào chương trình ngày Đại Hội 20-8-2023 tại nhà hàng Golden Sea.
PGĐ

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/