PHV -> Thế Hệ Trẻ tổ chức Lễ Tưởng Niệm 48 Năm Quốc Hận 30 4 1975

48 năm sau ngày 30/4/1975 thế hệ đi trước đã thành công trong việc dìu dắt con em trong trọng trách tiếp nối cha ông tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư Đen Hằng Năm.

Phóng viên Vũ Nhân từ toà thị chính Thành Phố San Jose tường trình Lễ Tồ Chức Tưởng Niệm Quốc Hận 30 /4 do thế hệ trẻ Việtnamse American Round Table tổ chức

https://www.youtube.com/watch?v=LNNkr9plc30