Thiên Tài 12 tuổi lấy 5 bằng đại học tại Fullerton

Thiên Tài 12 tuổi lấy 5 bằng đại học tại Fullerton,

Là cậu bé nhỏ tuổi nhất trong lịch sử đại học Fullerton, bước vào đại học năm 7 tuổi.
Mộng ước học lên cao nữa và giới hạn là bầu trời (sky limit) và lên Sao Hỏa. Video chỉ 3 phút.
https://www.youtube.com/watch?v=TDls_xZbFMI

One 12-year-old was busy collecting his degrees Saturday. Clovis Hung, with his cap and gown on, took to the Fullerton College stage as his name was called in the daytime graduation ceremony. Ross Palombo reports.

PGĐ

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/