Tina Turner hát nhạc Phật

Bạn thân mến,

Bài hát nhạc Phật tiếng Hindu của Tina Turner đã được hơn 34 Triệu người xem.
Chỉ có 4 câu kinh với lời cầu nguyện cho nhân gian:

https://youtu.be/6XP-f7wPM0A

Have a nice day.Thank you.
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone