Cựu TT Trump vô tội / Hình ảnh dân chúng tụ tập để ủng hộ Trump/ Happy Birthday to you

From: Kim Pham <yellowbird>
Sent: Tuesday, June 13, 2023 at 04:05:23 PM PDT

Donald Trump pleads not guilty to federal charges over alleged mishandling of classified documents

https://www.youtube.com/watch?v=SxUOJd_yZ3s&ab_channel=7NEWSAustralia

Cựu TT Trump ghé vào thăm tiệm bánh mì và cùng cầu nguyện sau phiên tòa

Donald Trump visits Miami bakery and is prayed over after court case

https://www.youtube.com/watch?v=g63_64bHcQo&ab_channel=SkyNewsAustralia