Dđ TuoiHac -> Drone hướng dẫn cách cho lính Nga ra đầu hàng từ trong chiến hào

From: Kim Pham <yellowbird>
Sent: Wednesday, June 14, 2023 at 08:14:29 AM PDT

Xem đoạn video này giống như là chơi game hay là cảnh trong phim !
Lính Ukraine nhân đạo nhẫn nại cứu sống một mạng người.

Người lính Nga Ruslan Anitin là một trong những chiến binh cuối cùng còn sống trong đơn vị của anh ở tiền tuyến Bakhmut sau khi máy bay không người lái của Ukraine thả chất nổ chết người vào đồng đội của anh. Đoạn phim chiến trường cho thấy những lựa chọn can đảm ,nhanh trí mà anh ấy đã thực hiện để cố gắng sống sót.

Người lính đã nói chuyện với phóng viên tạp chí tại một cơ sở giam giữ ở vùng Kharkiv vào ngày 19 tháng Năm.

0:00 Cảnh quay bằng máy bay không người lái
1:43 Thiết lập giao tiếp với người lính Nga ở trong chiến hào
3:01 Thả xuống tờ giấy chỉ dẫn cách ra đầu
hàng
6:14 Ra
đầu hàng

Watch a Russian Soldier Surrender to a Ukrainian Drone in Bakhmut

https://www.youtube.com/watch?v=n2W8yRa9XuA&ab_channel=WallStreetJournal

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/