“No B.S News” Thứ năm 15/6/23

ACE Thân quý, liệu chúng ta có thể im lặng trước sai trái? Xin mời nghe và cho biết ý kiến.

https://www.youtube.com/watch?v=GKknxgTtBTE&t=1807s

tuấn