Công tố viên khủng bố Jack Smith đã quảng cáo và mang khách đến tham dự sinh nhật lần thứ 77 của TT yêu nước Donald Trump

Mời quý vị lắng nghe chương trình BC Light and Dark.

HAPPY FATHER’S DAY.

Công tố viên khủng bố hợp pháp Jack Smith đã quảng cáo và
mang khách đến tham dự ra sinh nhật lần thứ 77 của Tổng thống yêu nước Donald Trump.

Tổng thống yêu nước Donald Trump đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông toàn cầu, thực tế là các mạng lưới truyền hình trên toàn thế giới. Công tố viên khủng bố hợp pháp Jack Smith đã mang khách đến tham dự ra sinh nhật lần thứ 77 của Tổng thống yêu nước Donald Trump và cũng quảng cáo cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông vào năm 2024. Một triệu người đã tặng 7 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của ông vào ngày sinh nhật tuyệt vời của Donald Trump….
– Trích một đoạn từ bài anh ngữ của nhà văn Hoa Trương- Cảm ơn bạn

https://www.youtube.com/watch?v=p-6n8REmV5k