H.R. 1537: Teaching AAPI at Florida High school: the concerns of Vietnamese American Community

Kính thưa quý cô chú anh chị em,

Florida vừa có sắc luật mới vào tháng 5 vừa qua: Luật 1537 sẽ đưa vào chương trình giảng dạy học sinh trung học về lịch sử của người Mỹ Gốc Châu Á-Thái Bình Dương.

Chúng ta là những người Việt tị nạn, cựu công dân nước Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta là những nạn nhân Cộng Sản cần yêu cầu bộ giáo dục của Florida phải giảng dạy lịch sử người Mỹ gốc Việt đúng đắn theo sự thật: cộng đồng chúng ta khởi đầu từ 130 ngàn người Việt Nam Cộng Hòa di tản vào năm 1975 theo sự giúp đỡ của cựu Tổng Thống Gerald Ford. Sau đó cộng đồng trở nên mạnh vì có nhiều người dân miền Nam cũng như miền Bắc trốn thoát từ vượt biên hay vượt biển. Và đợt tị nạn cuối cùng là những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa học tập cải tạo trên 3 năm được định cư theo diện nhân đạo (H.O.)

Xin hãy cùng chúng tôi tranh đấu để lịch sử người Mỹ Gốc Việt phải được giảng dạy trong các trường Trung Học tại Florida đúng theo sự thật, cũng như lá cờ VNCH là biểu tượng cho cộng đồng của chúng ta chớ không phải lá cờ Tàu lai đỏ sao vàng mà Hà Nội – Cộng sản Bắc Việt đã tròng các ách nô lệ vào trên đầu của người dân Việt Nam trong nước qua lá cờ và chính sách tam vô đó.

Kính mong quý vị đồng hương cùng chung sức và truyền bá bức tâm thư và thỉnh nguyện thư rộng rãi.

Kính chúc quý vị sức khỏe và vạn sư an.

Nay kính,

Minh Ánh

PETITION.docx