HCPS: Proclamation of Pride Month

Dear all,

I attended the monthly meeting of Hillsborough County Public School yesterday with mixed feelings: joy and worry!

I was proud and happy seeing one of our Vietnamese American Youth/Taekwondo class – Sophie Duong receive the award and recognition of her excellenceship in leading the Girls Football team.

However, I also had concerns about the future of our children. When the public school involved in politics, tried to put its board’s opinion in supporting sexual preferences, and lost its main focus and foal in giving our children the best education … we, parents, must be alerted and must help the school board to concentrate on its purpose: giving our children the best education and preparing them to finish high school and go for higher education.

Please help us to send a message to the school board by using the link below:

HCPS Community Input Form (Page 1 of 2) (office.com)

Your effort is greatly appreciated. We must fight for our children’s future.

Kind regards,
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kính thưa quý cô chú anh chị em,

Bộ Giáo Dục học khu quận Hillsborough vừa thông qua một đạo luật chứng nhận tháng 6 là tháng "Hãnh Diện" của các thành phần đồng tính, chuyển giới, và có những lựa chọn khác biệt về tính dục…
Chúng ta là những người Việt tị nạn, cựu công dân nước Việt Nam Cộng Hòa với giá trị xem trọng học vấn và giáo dục, chúng ta cần phải yêu cầu học khu quận Hillsborough nên chú trọng quan tâm tới giáo dục, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các học sinh để các cháu hoàn thành trung học và có thể nối tiếp con đường học vấn cao hơn. Học khu quận Hillsborough không nên đem chính trị vào trường học mà đánh mất đi giá trị đạo đức và sứ mạng thiêng liêng của họ là phải giúp học sinh hoàn thành và cho các em một kiến thức uyên bác thay vì dây cho các em về giới tính tình dục trong lúc đầu óc các em còn quá trẻ dại và non nớt thiếu hiểu biết dễ bị lung lay và đi lạc hướng.

Xin hãy cùng chúng tôi tranh đấu để học đường là nơi trong sáng có chính sách đào tạo dạy dỗ con em chúng ta về học vấn không phải chỗ để làm chính trị và đầu độc các em.
Kính xin quý vị vui lòng điền đơn trong link dưới đây,
Chân thành cảm tạ sự quan tâm và ủng hộ của quý vị.

Mong quý vị đồng hương cùng chung sức và truyền bá bức tâm thư và thỉnh nguyện thư rộng rãi.

Nay kính,

Minh Ánh

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122