Tối Cao Pháp Viện đáp ứng Giấc Mơ của Martin Luther King

Tối Cao Pháp Viện đáp ứng
Giấc Mơ của Martin Luther King
Nguyễn Thị Bé Bảy
Ngày 2/7/2023
July 2, 2023

Trong cuộc tuần hành “March to Washington” vào ngày 28 tháng 8 năm 1963, trước đám đông trên 250 ngàn người tụ tập tại Đền Tưởng Niệm Tổng Thống Abraham Linlcon, nhà đấu tranh nhân quyền cho người da đen, Mục Sư Martin Luther King đã đọc bài diễn văn nổi tiếng lịch sử ” I Have a Dream”, trong đó có đoạn như sau:
“I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.”
“Tôi có một giấc mơ, rằng một ngày nào đó bốn đứa con nhỏ của tôi sẽ sống trong một quốc gia, nơi mà chúng sẽ không bị đánh giá bởi màu da mà bởi phẩm giá của chúng.”

Sáu mươi (60) năm sau, vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, Tối Cao Pháp Viện đáp ứng giấc mơ của ông Martin Luther King, với phán quyết lịch sử 6-3, tuyên phán Sắc Lệnh Affirmative Action dành ưu ái cho sinh viên Da Đen và sinh viên Châu Mỹ La Tinh vào Đại Học là vi phạm Điều Khoản Bảo Vệ Bình Đẳng – Equal Protection Clause – của Tu Chính Án Thứ 14.

Phán quyết này, vô hình chung đã trực tiếp nâng cao phẩm giá của người Da Đen (và người gốc Chấu Mỹ La Tinh), mang một ý nghĩa quan trọng là Người Da Đen nếu được tôn trọng là bằng tài năng của chính họ, chứ không phải bằng sự “ưu ái” (thương hại???) vì họ là người Da Đen, do sắc lệnh Affiemative Action ban bố.

I. Affirmative Action là gì?
Khởi đầu, sắc lệnh Affirmative Action, lúc ấy có tên là Sắc Lệnh Hành Pháp số 10925 được TT John Kennedy ký ban hành ngày 6 tháng 3 năm 1961, chỉ nhằm mục đích nâng đỡ phụ nữ và sắc dân da đen tránh khỏi sự kỳ thị tại sở làm cũng như tại học đường. Nhưng càng về sau, affirmative action càng nảy sanh tác dụng ngược, theo sự biến đổi của thời gian cũng như sự diễn giải và áp dụng của các chính trị gia cánh tả và nó trở thành sự kỳ thị đối với sắc dân khác trong vấn đề tuyển sinh, như trường hợp của Thomas Jefferson Sciences High School in Virginia, khi học sinh giỏi gốc Á Châu chiếm đến 75 %, thì tỷ lệ này đã bị hạn chế để nhường chỗ cho học sinh da đen và học sinh gốc Mỹ Châu La Tinh không giỏi bằng.

Cho đến khi có 2 vụ kiện Đại Học North Carolina và Đại Học Havard về vấn đề tuyển sinh căn cứ vào chủng tộc, trong đó những ứng viên không phải da đen và Mỹ Châu La Tinh dù hội đủ điều kiện học vấn vẫn bị loại ra ngoài để nhường chỗ cho 2 sắc dân này tinh theo tỷ lệ được ấn định, nhân danh sự đa dạng và dựa vào sắc lệnh affirmaive action.

II. Phản ứng sau phán quyết.

1. Candace Owens, nhà hoạt động bảo thủ da đen có ý kiến:
@RealCandaceO

Wow!! Affirmative action, something I have spoken out against for the last 7 years, has FINALLY been struck down in a historic Supreme Court ruling.

This is a MAJOR WIN in the strive for racial equality, removing the bigotry of low expectations against black students, while permitting Asian and white Americans an EQUAL chance to be rewarded for their hard work. RACE should never be a factor in deciding whether or not you are qualified for anything.

It’s a shame it took this long, but finally— justice wins!

Make America a meritocracy again!

Wow!!! Affirmative Action, vấn đề mà tôi đã lên tiếng phản đối trong 7 năm qua, CUỐI CÙNG đã bị hủy bỏ trong một phán quyết lịch sử của Tối Cao Pháp Viện.
Đây là một CHIẾN THẮNG LỚN trong nỗ lực đạt được bình đẳng chủng tộc, loại bỏ thành kiến cho rằng học sinh da đen là yếu kém cần nâng đỡ, đồng thời cho phép người Mỹ gốc Á và da trắng có cơ hội được tường thưởng CÔNG BÌNH vì sự chăm chỉ của họ. Chủng tộc không bao giờ là một điều kiện ắt có và đủ để quyết định cho bất cứ điều gì.
Thật đáng tiếc khi phải mất nhiều thời gian như vậy, nhưng cuối cùng công lý đã chiến thắng!
Làm cho nước Mỹ một lần nữa trở về với chính sách trân trọng nhân tài!

2. Một người có nick là Sacky viết trên Twitter rằng:
@Sacky20gmailco1

Like Denzel Washington said “the black community has 50% high school dropout rate and 70% unwed mother’s”. These kinds of things need to be fixed for the black community to excel in academics. AA is not the answer to these problems.

Như Denzel Washington đã nói: cộng đồng da đen có 50% học sinh cấp Trung Học bỏ học và 70 % những bà mẹ không kết hôn. Cộng đồng da đen cần sửa chữa những điều này để vươn lên trong lãnh vực học vấn. Affirmative Action không phải là giải pháp cho những vấn đề này.

3. Ngay cả bà Michell Obama, cho dù rất đau lòng- heart broken- về phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, cũng nói ra cảm tưởng khi nghĩ rằng bà ấy bị nghi ngờ là nhờ Affirmative Action mà vào được Đại Học:

Back in college, I was one of the few Black students on my campus, and I was proud of getting into such a respected school, I knew I’d worked hard for it. But still, I sometimes wondered if people though I got there because of affirmative action. It was a shadow that student like me couldn’t shake, whether those doubt came from the outside or inside our own minds,,,,,

Khi còn ở đại học, tôi là một trong số ít sinh viên Da Đen trong trường và tôi tự hào khi vào được một ngôi trường được trọng vọng như vậy, tôi biết mình đã làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó. Tuy nhiên, đôi khi tôi tự hỏi liệu mọi người có nghĩ rằng tôi được vào nơi đó vì nhờ AA hay không. Đó là cái bóng đen mà sinh viên như tôi không thể lay chuyển, cho dù những nghi ngờ đó đến từ bên ngoài hay bên trong tâm trí của chúng tôi.

4. Không cần phải nói, tất cả truyền thông thiên tả củng nhau đồng ca bản hợp xướng phản đối và chỉ trích phán quyết của các thẩm phán bảo thủ, họ cùng nhau la làng như trời sập đến nơi.

5. Đương kim Tổng Thống Joe Biden lớn tiếng phản đối: vẫn còn kỳ thị, vẫn còn kỳ thị. Trong khi chính ngài TT giỏi nhất đã tuyên bố trắng trợn là ông sẽ chọn một Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện là một phụ nữ da đen và ông đã đề cử bà Thẩm Phán Ketanji Brown Jackson, bà này là một phụ nữ nhưng bà không biết phụ nữ là gì, vì bà không phải là một người chuyên về Nhân- Chủng- Học!

6. Tổng Thống Donald Trump:
“This is the ruling everyone was waiting and hoping for and the result was amazing. It will also keep us competitive with the rest of the world. Our greatest minds must be cherished and that’s what this wonderful day has brought. We’re going back to all merit-based—and that’s the way it should be!

– “Đây là phán quyết mà mọi người đã chờ đợi và hy vọng và kết quả thật tuyệt vời. Nó sẽ giúp chúng ta cạnh tranh với thế giới. Những bộ óc vĩ đại nhất của chúng ta phải được trân trọng và đó là điều mà ngày tuyệt vời này đã mang lại. Chúng ta sẽ trở lại với tất cả những gì đều phải dựa trên tài năng và đó là con đường phải đi như vậy!

– Với tỷ số 6-3, Tối Cao Pháp Viện đã ra phán quyết bác bỏ chương trình ” Ưu Ái Đặc Biệt – Affirmative Action” để đưa đất nước chúng ta trở lại hệ thống giáo dục DỰA TRÊN TÀI NĂNG.

– Nói cách khác, nếu một học sinh học hành chăm chỉ và đạt được những điểm tuyệt vời, thì ai đó chưa hoàn thành tốt như vậy và có lẽ đã không học tập chăm chỉ như thế, sẽ không có tên trong danh sách của trường cao đẳng hoặc đại học.

– Để thực thi nghiêm ngặt phán quyết của Tối Cao Pháp Viện ngày 29/6/2023, tôi sẽ loại bỏ tất cả các chương trình dưới chiêu bài “Đa Dạng, Công Bằng và Hòa Nhập” trên toàn bộ chính phủ liên bang. Và tôi sẽ chỉ đạo Bộ Tư Pháp theo đuổi các khiếu nại về Dân Quyền đối với bất kỳ trường học, công ty hoặc trường đại học nào có hành vi phân biệt chủng tộc bất hợp pháp.

Chúng ta sẽ khôi phục một xã hội dựa trên Bình Đẳng, Tự Do và TÀI NĂNG

III. Kết luận:
1. Phán quyết trên của Tối Cao Pháp Viện đã gìn giữ sự công bằng đúng nghĩa, và trọng dụng nhân tài. Trong khi Trung Cộng công khai tuyển dụng nhân tài qua kế hoạch “Ngàn Nhân Tài”, công khai bỏ tiền ra mua đứt những nhân tài của thế giới, đặc biệt là nhân tài được đào tạo tại các Viện Đại Học nổi tiếng của Hoa Kỳ, thì ngay tai Hoa Kỳ lại có chương trình và chính sách kỳ thị nhân tài. Có thể nói đây là một hành động ngu xuẩn, nhưng lại trở thành chính sách của chính phủ, thật là điều trái quấy không thể tưởng tượng.
2. Đảng Dân Chủ và phe cánh tả, nếu không phải mị dân và đạo đức giả, thì họ nghĩ rằng affirmative action sẽ là giải pháp tốt đẹp cho người Mỹ Da Đen và người Mỹ gốc Châu Mỹ La Tinh. Nhưng thực tế cho thấy nó chỉ làm cho 2 thành phần này thêm ỷ lại, không có tinh thần cầu tiến và không cần cố gắng hết sức để đạt đến thành công. Tai hại hơn, nó khai sinh ra sự kỳ thị đối với những sắc dân khác, mà rõ ràng nhất là sắc dân gốc Á Châu, trong khi chính sắc dân này cũng là thành phần thiểu số!
Nếu ưu ái thành phần thiểu số A bằng cách đè bẹp thành phần thiểu số B, thì đây là một sự kỳ thị vô cùng tệ hại trong những sự kỳ thị.

3. Last but not least! Xin lặp lại ý kiến của nick Sacky viết trên Twitter:

Like Denzel Washington said “the black community has 50% high school dropout rate and 70% unwed mother’s”. These kinds of things need to be fixed for the black community to excel in academics. AA is not the answer to these problems.
Như Denzel Washington đã nói: cộng đồng da đen có 50% học sinh cấp Trung Học bỏ học và 70 % những bà mẹ không kết hôn. Cộng đồng da đen cần sửa chữa những điều này để vươn lên trong lãnh vực học vấn. Affirmative Action không phải là giải pháp cho những vấn đề này.

Denzel Hayes Washington Jr. là một diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn Trong sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập niên, Washington đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm Giải Tony, hai Giải Oscar, ba Giải Quả Cầu Vàng và hai Giải Gấu Bạc. Năm 2016, ông nhận giải thưởng Cecil B.
Ông sinh ngày 28/12/1954, tại Mount Vernon, New York, tốt nghiệp Cử Nhân tại Fordham University và American Conservatory Theater.

Denzel Washington nói rằng việc tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng người da màu bắt đầu từ gia đình.
Tại một buổi trình chiếu đặc biệt bộ phim của ông có tựa đề Roman J. Israel, Esq., ông đã đề cập đến việc liệu cộng đồng da đen có nên lạc quan về việc tạo ra sự thay đổi với thế giới hiện nay hay không. Ông nói:
“Thay đổi bắt đầu từ ở nhà. Nếu người cha không có ở nhà, đứa trẻ sẽ tìm cha ở ngoài đường. Tôi đã thấy điều đó trong thế hệ của mình và mọi thế hệ trước tôi, và mọi thế hệ kể từ đó.”
“Nếu đường phố nuôi sống bạn, thì thẩm phán trở thành mẹ của bạn và nhà tù trở thành nhà của bạn.”

Xin phép lặp lại thêm một lần nữa:
Như Denzel Washington đã nói: cộng đồng da đen có 50% học sinh cấp Trung Học bỏ học và 70 % những bà mẹ không kết hôn. Cộng đồng da đen cần sửa chữa những điều này để vươn lên trong lãnh vực học vấn. Affirmative Action không phải là giải pháp cho những vấn đề này.

Vậy, Giấc Mơ của Martin Luther King đã thành hiện thực phân nửa qua phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, phân nửa còn lại thì những hậu duệ của ông ấy phải tự mình hoàn tất lấy, không phải nhờ sự ưu ái được ban phát bởi những người khác vì màu da của họ (by the color of their skin) mà do chính phẩm giá của họ (but by the content of their character).