Cuộc hành trinh đi bô các quốc gia tại Hollande trong 4 ngày liên tiếp.

 Cuộc đi bộ này đã có mỗi năm từ năm 1909 trên 1 trăm năm nay.

Người Việt Nam Miền Nam đầu tiên là 1 sĩ quan cảnh sát dã chiến , sau đó có các người Việt Nam ủng hô đi theo ông để nâng cao ngọn cờ Vàng 3 sọc đỏ.

Năm nay còn có 1 số cháu tới tham dự từ Hoa Kỳ nửa.

Nhìn các thanh niên miền Nam , nâng cao lá cờ thân yêu của chúng ta, và lá cờ Hòa Lan và Hoa Kỳ, đi diễn hành với rất nhiều người, phất cao ngọn cờ vàng làm tôi cảm động vô cùng.

Các anh chị có thế thấy lá cờ Việt Nam xuất hiện từ phút 2.22 .

4Daagse Nijmegen – The Walk of The World – Netherlands

youtube.png

4Daagse Nijmegen – The Walk of The World – Netherlands

youtube.png

4Daagse Nijmegen – The Walk of The World – Netherlands