Một “bờ lờ mờ” vào cướp đồ tiệm 7 – E leven ở Cali…bị một trận nên thân…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Ở Stockton, Bắc California…

Một tên “bờ lờ mờ (BLM)” vào tiệm 7- Eleven, ngang nhiên như người Hà nội 1975 ( chắc đã từng làm ) trước mặt chủ, hốt đồ bỏ vào thùng rác..miệng lẩm bẩm “there’s nothing you can do / mày chẳng làm gì được tao” .. Nó có còn hỏi đểu.. “mày có insurance không ?”.

Cuối cùng đã bị hai người trong tiệm, một người đè đầu hắn, một người dùng gậy, quất cho tên “bờ lờ mờ” này một trận nên thân…

Xin mời Quý Vị cùng xem…

BMH ///

Washington, D.C

California 7-Eleven workers beat robber with stick until suspect starts crying

https://www.youtube.com/watch?v=eIFKtOsZl8c&ab_channel=FOX11LosAngeles