Xin mời Quý Vị tham dự Buổi Ra Mắt Sách: Thơ Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục qua Thư Họa của Cố Thi, Thư, Họa Sĩ Vũ Hối..

BMH ///

Washington, D.C

Kính, thân chuyển đến Quý Đồng Hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Xin mời Quý Vị tham dự Buổi Ra Mắt Sách: Ngày 20/08/2023, lúc 2 giờ..

Thơ Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục qua Thư Họa của Cố Thi, Thư, Họa Sĩ Vũ Hối..

Nhân ngày 20/08, là ngày giỗ đầu của Cố Thi, Thư, Họa Sĩ Vũ Hối..

Cùng với một Chương Trình Văn Nghệ phụ diễn đặc sắc,
của các Ca, Nhạc sĩ quen thuộc vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận đảm trách..

Kính thưa Quý Vị,

Buổi Ra Mắt Sách Đặc biệt:

Thơ Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục qua Thư Họa của Cố Thi, Thư, Họa Sĩ Vũ Hối..

Nhằm 3 mục đích:

1.- Bảo toàn văn hóa Việt..

2.- Tiếp tục tố cáo tội ác của bọn Việt cộng và bè lũ, vì chúng chủ trương xóa bỏ lịch sử,
gán tội ác của chúng (bọn vẹm) cho Việt Nam Cộng Hòa.

3.- Tất cả tiền thu được từ bán sách và ủng hộ, phần lớn sẽ được dành làm quà,
cho Thương Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và Truyền Thông Hải Ngoại.

Ban Tổ Chức sẽ không giữ lại một đồng nào..

Xin kính mời Quý Vị, nhiệt tình ủng hộ và tham dự..

Chân thành cảm tạ..

Trân trọng kính mời..

BMH ///

Washington, D.C