Hillsborough County Hurricane Planning – Phòng Chống Bão của Hillsborough County tại Florida

Dear all:

Please share.
Thank you.
😊🙏

Cẩm Nang Hướng Dẫn Phòng Chống Bão dành cho những cư dân tại quận Hillsborough.
Xin quý vị vui lòng chia sẻ rộng rãi cho than6 bằng quyến thuộc cư ngụ tại vùng này.
Năm nay bão tới trễ. Không dự đoán được như thế nào. Tuy nhiên ông bà mình có nói: "Phòng bệnh hơn chữa bệnh". Kính mong quý đồng hương đừng để "Nước tới chân mới nhảy" nhé! 😊

Kính chúc quý vị bình an và khỏe mạnh.

Kính,

Minh Ánh
Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122

Hurricane Planning.pdf

Cẩm Nang Phòng Bão dành cho cư dân quận Hillsborough.pdf