Sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Thủ Đô HTĐ trong những cuối tuần 20 & 28 tháng 8, 2023.

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Những sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Thủ Đô HTĐ
trong những cuối tuần 20 & 28 tháng 8, 2023.

Xin kính, thân mời Quý Vị nhiệt tình ủng hộ và tham dự..

Trân trọng.

BMH ///
Washington, D.C

** Kính thưa Quý Vị, nếu ở xa, có hảo ý, ủng hộ làm quà cho Thương Binh / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,
qua Buổi ra Mắt Sách, xin Quý Vị vui lòng thư về cho: CH Đinh Hùng Cường

12010 Lake Newport Rd.
Reston, VA 20194

Ban Tổ Chức, sẽ nhận, lập danh sách và chuyển tiền đến Thương Binh / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Chân thành cảm tạ.

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Kính, thân chuyển đến Quý Đồng Hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Xin mời Quý Vị tham dự Buổi Ra Mắt Sách: Ngày 20/08/2023, lúc 2 giờ..

Thơ Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục qua Thư Họa của Cố Thi, Thư, Họa Sĩ Vũ Hối..

Nhân ngày 20/08, là ngày giỗ đầu của Cố Thi, Thư, Họa Sĩ Vũ Hối..

Cùng với một Chương Trình Văn Nghệ phụ diễn đặc sắc,
của các Ca, Nhạc sĩ quen thuộc vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận đảm trách..

Kính thưa Quý Vị,

Buổi Ra Mắt Sách Đặc biệt:

Thơ Nguyễn Chí Thiện: Hoa Địa Ngục qua Thư Họa của Cố Thi, Thư, Họa Sĩ Vũ Hối..

Nhằm 3 mục đích:

1.- Bảo toàn văn hóa Việt..

2.- Tiếp tục tố cáo tội ác của bọn Việt cộng và bè lũ, vì chúng chủ trương xóa bỏ lịch sử,
gán tội ác của chúng (bọn vẹm) cho Việt Nam Cộng Hòa.

3.- Tất cả tiền thu được từ bán sách và ủng hộ, phần lớn sẽ được dành làm quà,
cho Thương Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và Truyền Thông Hải Ngoại.

Ban Tổ Chức sẽ không giữ lại một đồng nào..

Xin kính mời Quý Vị, nhiệt tình ủng hộ và tham dự..

Chân thành cảm tạ..

Trân trọng kính mời..

BMH ///

Washington, D.C

************************************************

Ngày Hội Văn Hóa & Sức Khỏe
Ngày 19/08/2023
Từ 10:00 A.M – 2:00 P.M

************************************************

Xin Quý Vị nhiệt tình yểm trợ và ủng hộ

Buổi Gây Quỹ Yểm Trợ Maui, Hawaii,

Thiệt Hại Lớn Lao Sau Cơn Bão Lửa..

Do Nhà Việt Nam tổ chức.