Chung kết Vô Địch Túc Cầu Nữ Thế Giới 2023, giữa Spain và England..

BMH ///

Washington, D.C

Chung kết Vô Địch Túc Cầu Nữ Thế Giới 2023, giữa Spain và England..

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển nữ Tây Ban Nha và đội tuyển nữ Anh
vào chung kết World Cup.

Chủ Nhật, 20/08/2023, vào lúc 6:00 A.M (giờ Hoa Thịnh Đốn)..

TV xem trên hệ thống của Fox..

Enjoy the game..

BMH ///

Washington, D.C