Vaca Giọt Sầu Quê Hương

Cuối Tuần kính mời quý vị nhàn lãm

GIỌT SẦU QUÊ HƯƠNG

Trải mấy thu rồi có biết không

Quê Hương quằn quại dưới cờ hồng

Giọt sầu mãi chảy hằn thương nhớ

Món nợ Non Sông chẳng trả xong!

Trên vai còn mải gánh tang bồng

Hồ thỉ nam nhi thẹn núi sông

Ngày tháng! Ôi chao đầu đã bạc!!

Cờ Vàng phục quốc vẫn hằng mong.

Dù thân vùi dập trong giông bão

Vẫn nhóm trong tìm chút lửa hồng

Vẫn giữ Cờ Vàng trên ngực áo

Vẫn còn nghĩa nặng với Non Sông!!

Ba mấy năm rồi anh biết không

Quê Hương chưa thoát ách cờ hồng

Nhân dân kiếp sống như nô lệ

Nhắm mắt sao đành nợ chửa xong!!

Vẫn phải bao năm sống lạc loài

Sầu này ôi biết tỏ cùng ai

Hằng đêm vẫn ngước nhìn Quê Mẹ

Lệ tủi tuôn trào hận khó phai!

Đất Nước sao còn lắm đọa đày

Quê Hương không có một ngày mai

Việt gian càng lúc càng tồi tệ

Hãy đứng lên nào những lớp trai

Cam Thành, Apr 2009. Mùa Quốc hận năm thứ 34!!

ThaNhân (Trong Thi Tập Giọt Sầu Quê Hương) xb năm 2011 tại USA)