Giờ phản công – Thứ bẩy 19/8/23

Thân chúc ACE ngày cuối tuần bình an và hạnh phúc bên gia đình. Quan trọng hơn cả là vững niềm tin vào tương lai nước Mỹ, sẽ thuộc về chúng ta. Vững tâm trước tuyên truyền (một nửa sự thật) của những người đặt đảng phái lên trên đất nước. Đó là bọn tội phạm.

https://www.youtube.com/watch?v=0Kpg_TIyxr4

tuấn